Parteneri


Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului

Geoparcul Dinozaurilor este un parc natural ce cuprinde întreaga Țară a Hațegului și care protejază și valorifică natura și cultura acestui spațiu.

Geoparcul a fost declarat arie protejată de interes național în 2004. Din anul 2005 geoparcul a fost acceptat în Rețeaua Europeană a Geoparcurilor și în Rețeaua Globală (sub egida UNESCO). Din anul 2007 are în interiorul său o suprafață de 2.3940 ha, protejată sub denumirea de „Situl Strei-Hațeg”, ca sit NATURA 2000, în vederea conservării habitatelor naturale și a speciilor de plante și animale sălbatice de interes comunitar.

Această arie naturală protejată are un statut special datorită gradului ridicat de locuire care implică o preocupare deosebită pentru dezvoltarea locală. Geoparcul cuprinde elemente de interes geologic deosebit alături de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric și cultural.

Factorul cheie care personalizează acest teritoriu este reprezentat de siturile cu resturi de dinozauri de vârstă Cretacic Superior. Dinozaurii pitici din Depresiunea Hațeg sunt unici în lume, importanța științifică și atractivitatea lor fiind sporită prin descoperirile de cuiburi cu ouă și embrioni de dinozauri, ale unor mamifere contemporane dinozaurilor și a unei reptile zburătoare (Hatzegopteryx), din grupul pterosaurilor.

Geoparcul Ținutul Buzăului

Geoparcul „Ținutul Buzăului” reprezintă un areal geografic din județul Buzău conceput în proiect cu structură de administrare proprie, inițiat și coordonat de Consiliului Județean Buzău în vederea conservării, promovării și valorificării elementelor naturale deosebite din zonă, a valorilor de patrimoniu cultural și istoric, și pentru susținerea dezvoltării sociale și economice a comunelor pe principiul dezvoltării durabile.

Școala generală cu clasele I-VIII nr. 142

Școala Nr. 142 este amplasată în cartierul Militari, sector 6.

Unitatea a fost înfiinţată în anul şcolar 1977 – 1978 şi a început să funcţioneze în actualul local din anul 1980, fiind la acea dată cea mai mare şcoală din ţară ca număr de elevi şi cadre didactice.

Scoala 142 a intrat în Proiectul de reabilitare cu Banca Europeană de Investiţii în anul 2009, având ca termen de finalizare anul 2012 . In acest moment lucrarile au fost finalizate , iar scoala este dotată conform standardelor europene.

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară într-o ambianţă corespunzătoare atât din punct de vedere al aspectului estetic al şcolii, cât şi din punct de vedere al relaţiilor interumane.

Din anul școlar 2012-2013, Școala cu clasele I-VIII Nr. 142 şi-a schimbat denumirea în ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 142.


Ești interesat să-ți înscrii copilul la unul dintre atelierele noastre?

Contactează-ne !